Flygeteori

Flygning er en benevnelse for kontrollert bevegelse gjennom luften, gjennomført av et luftfartøy tyngre enn luft – eksempelvis fly, helikopter og seilfly. Kommersiell motorflygning er en næring som har vært i voldsom vekst siden den annen verdenskrig. Antall flypassasjerer på verdensbasis passerte 1 milliard per år tidlig i 1990–årene, og i 2018 var dette tallet mer enn firedoblet. Hele artikkelen