Privateid drone utstyrt med kamera

.
Lisens: CC BY 2.0
Dronepilot
Dronepilot
Dronepilot
Av /NIBIO.
Lisens: CC BY SA 3.0

Drone er et ubemannet luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller fly autonomt ved hjelp av programvare, sensorer og GPS. Droner finnes i størrelser fra små personlige droner (PRS) eller Nano-UAV-er (UAV = «Unmanned Air/Aerial Vehicle») til fly med vingespenn på over 40 meter.

Faktaboks

Også kjent som

fjernstyrt eller selvstyrt luftfartøy

UAV (engelsk; Unmanned Aerial Vehicle)

Droner var lenge hovedsakelig brukt til militære formål, men har de siste årene i stadig større grad også blitt anvendt for sivile formål. Mindre droner som kan kontrolleres med håndkontroll eller mobiltelefon og utstyres med kamera, er tilgjengelig for privat bruk og kan i dag kjøpes over disk eller på internett. Disse kalles hobbydroner og kan opereres uten sertifikat.

Sammenlignet med bemannede fly er droner mer kostnadseffektive, og i militær sammenheng vil droner kunne redusere tapet av piloter. Ulykkestallet, der UAVer går tapt eller skades, er på den annen side betydelig høyere enn for bemannede fly.

Overvåkningsdroner

Overvåkningsdroner har integrerte kameraer eller andre sensorer for rekognosering eller overvåkning. Denne typen droner har lenge vært den vanligste typen i bruk, både for sivile og militære formål.

Sivile droner

Det har vært en kraftig økning av droner for sivile formål de siste årene. De vanligste er droner brukt til overvåkning av blant annet miljø, og av vær og trafikk. Sivile droner brukes også i søk- og redningsoperasjoner, i landbruk, for sikkerhetsformål, for å kontrollere og se etter skader på bygninger og større gjenstander som store passasjerfly, og har blant annet blitt forsøkt for pakkelevering.

Det utvikles også droner for en rekke andre formål, blant annet for brannslukning, hvor droner er spesielt egnet for slukning av skogsbranner og bruk i avsidesliggende strøk.

Militære droner

Den amerikanske militære overvåknings- og rekognoseringsdronen RQ-4 Global Hawk
/U.S. Air Force photo.
Lisens: CC BY 2.0

Historiens første militære drone skal ha vært det amerikanske Hewitt-Sperry Automatic Airplane som ble utviklet under og etter første verdenskrig. Flere forsøk med avansert teknologi ble gjort under andre verdenskrig blant annet med målfly og fly for spesielle operasjoner.

Som eksempel på et moderne, avansert militærdrone kan nevnes USAs Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, som er jetdrevet og brukes til ulike oppgaver innen rekognosering og overvåkning. Våpenbærende droner, også kalt kampdroner, kan bære missiler og styrte bomber til målrettede luftangrep mot bakkemål.

I Norge anskaffet Forsvaret seg i 2009 mindre droner for bruk i Hærens nye kavalerieskvadroner. Dette er droner av typen Aladin til bruk for observasjon og oppklaring i lav høyde.

Norske Kongsberg Gruppen er en sentral leverandør for avansert droneteknolgi.

Regulering av droner i Norge

Skillet mellom hobbydroner og droner som brukes i næringsøyemed er regulert i ulike krav til registrering av luftfartøy og sertifisering av dronepilot.

Er en drone under 250 gram, klassifiseres den normalt som leketøy, og benyttes da hovedsakelig i hobbyøyemed. Større droner må registreres, og man er pålagt å ha en ansvarsforsikring.

Klassifisering av droner og piloter

 • C0 er droner under 250 gram og er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier.
 • C1 er droner under 900 gram og er ment for underkategori A1, men kan flys i alle underkategorier.
 • C2 er droner under fire kilogram og kan flys i underkategori A2 eller A3.
 • C3 og C4 er droner under 25 kilogram og kan bare flys i underkategori A3.
 • C5 og C6 er droner som vil bli brukt i standardscenarioene (STS).

Pilotene registrerer seg og gjennomfører sertifiseringskurs for ulike klasser hos Luftfartstilsynet. Pilotene/flygningen deles inn i Åpen kategori (A1, A2 og A3), Spesifikk kategori (STS) eller Sertifisert kategori.

Åpen kategori

Åpen kategori deles inn i tre underkategorier; A1, A2 og A3. For alle operasjoner innen åpen kategori gjelder:

 • Dronen må veie mindre enn 25 kilogram.
 • Flygingen skjer med maks 120 meter høyde over bakken eller vannet.
 • Det flys innenfor synsrekkevidde (Visual Line Of Sight/VLOS).
 • Flygning ved hjelp av videobriller (FPV-flygning) er tillatt hvis piloten har en observatør ved siden av seg.
 • Det fraktes ikke farlig gods og det slippes ikke noe frakt under flygingen.
 • Det skal ikke flys over folkemengder.

Høydebegrensningen på 120 meter er oppgitt som «avstand fra nærmeste punkt på jordoverflaten». Altså kan man fly mer enn 120 meter høyde vertikalt i nærheten av fjell eller klipper.

For alle type droner som veier mer enn 250 gram eller har kamera, må man registrere seg på flydrone.no. For alle droner som veier mer enn 250 gram må dronepilotene ta nettkurs og netteksamen. Operatøren må merke dronene sine med operatørnummer.

I alle underkategorier er det krav til at piloten hele tiden har visuell kontakt med dronen (VLOS), for å kunne styre den i forhold til andre luftfartøy, folk og hindringer og unngå kollisjon. Dersom piloten benytter mye av flytiden ved å følge dronen på skjermen, skal man ha med seg en ekstra person ved siden av seg, som holder øye med dronen.

Åpen kategori – A1 – «Over folk»

I denne underkategorien kan man fly med:

 • C0- eller C1-merkede droner.
 • Selvbygde droner opp til 250 gram som flyr saktere enn 19 m/s.
 • Droner opp til 250 gram som kom på markedet før 1. januar 2024.
 • Fram til 31. desember 2023 kan man også fly med droner som veier mindre enn 500 gram (også selvbygde).

Med C1-droner og droner over 250 gram skal man ikke fly over andre personer.

Åpen kategori – A2 – «Nærme folk»

I denne underkategorien kan man fly med:

 • C2-merkede droner.
 • Fram til 31. desember 2023 kan man også fly med droner som veier mindre enn to kilogram.

Med C2-droner skal man holde 30 meter horisontal avstand fra andre personer og 5 meter avstand når du flyr i saktemodus. Med ikke-CE-merkede droner opp til to kilogram må man holde 50 meter avstand.

I tillegg gjelder 1:1 regelen: Dronen skal ha minst like stor horisontal avstand fra andre som dronens vertikale høyde over bakken. For eksempel hvis dronen er på 100 meters høyde skal den ha minst 100 meter avstand fra utenforstående personer.

For å kunne fly i underkategori A2 må man først gjennomgå kurs/eksamen for A1/A3, og deretter gjennomføre praktisk flytrening, før man melder seg opp til kurs for A2. Eksamen avlegges på en trafikkstasjon.

Åpen kategori – A3 – «Unna folk»

I denne underkategorien kan man fly med:

 • C2-, C3-, og C4-merkede droner.
 • Med droner opp til 25 kilogram som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2024.
 • Man kan også fly C0 og C1 merkede droner etter reglene i A3. Det er allikevel enklere å fly disse i A1.

Innen A3 må du holde minst 150 meter avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen. Hvis det kommer noen inn i området der du flyr, skal du holde minst 30 meter avstand og følge 1:1 regelen.

Spesifikk kategori (STS)

Spesifikk kategori innbefatter droneoperasjoner med høyere risiko, og som derfor faller utenfor åpen kategori.

For å ha mulighet til å gjennomføre flygning i spesifikk kategori må operatør sende en søknad til Luftfartstilsynet, der man beskriver operasjonen, dronetypen, kompetansen til piloten(e) og foretar en risikovurdering. Risikovurderingen skal bruke «SORA-metodikken» (SORA = Specific Operation Risk Assessment). Basert på dette kan man få tillatelse til å utføre denne typen operasjon. En tillatelse gjelder en type operasjon, ikke bare operatøren. Skal det utføres ulike typer operasjoner, må det søkes særskilt for hver type.

Sertifisert kategori

Innebærer operasjonen flyging over folkemengder med større droner, transport av personer eller transport av farlig gods uten en krasj-sikker beholder, må den i tillegg inn under sertifisert kategori.

Det er foreløpig ikke klart hvordan reglene for sertifisert kategori kommer til å bli i fremtiden. EASA utarbeider retningslinjer og forslag til lovverk. Foreløpig gjelder at en operasjon faller inn under sertifisert kategori hvis den innebærer:

 • flygning over folkemengder med en drone med størrelse lengre enn 3 meter i en retning,
 • transport av personer
 • transport av farlig gods

Forskjellige betegnelser

Forkortelse Betegnelse Beskrivelse
UAV Unmanned Air/Aerial Vehicle Drone
UAS Unmanned Aerial Systems System bestående av bakkestasjon med tilhørende styrings-, navigasjons- og kommunikasjonsenheter, inkluderer ofte mer enn én drone.
UCAV Unmanned Combat Air/Aerial Vehicle Kampdrone
ISR Intelligence, Surveillance and Recoinassance Etterretning, overvåkning og rekognosering
LALE Low Altitude, Low Endurance Lav operasjonshøyde, lite flytid
MALE Medium Altitude, Long Endurance Normal operasjonshøyde, lang flytid
HALE High Altitude, Long Endurance Stor operasjonshøyde, lang flytid

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (5)

skrev Lars Mæhlum

Artikkelen er foreløpig veldig militært orientert. Droner har stort sivilt anvendelsesområde, særlig fotografering og landmåling. Det bør også være noe om droneteknologi - motorer, gyroer, akseleratorer, stabilisatorer og navigasjonssystemet. Hva heter forresten quadrotor på norsk?

skrev Yngve Jarslett

Ja, bare de siste årene har anvendelsesområdene for droner blitt ganske tallrike, og droner er ikke lenger noe som er forbeholdt militære brukere. Jeg skal gå igjennom artikkelen og oppdatere den litt her i løpet av de nærmeste dagene. Mvh, Yngve Jarslett

skrev Øyvind H. Walding

Artikkelen har et veldig fokus på flygende droner. Inn under begrepet droner er vel også ubemannede minubåter, såkalte undervannsdroner? Og hva med fjernstyrte biler? Hvor går grensen mellom at noe kalles fjernstyrt-et eller annet til at det blir en drone?

skrev Yngve Jarslett

Hei og takk for innspill!

Artikkelen het før UAV, og bruken av ordet drone har endret seg mye de siste årene, men du har helt rett i at den bør omfatte mer om andre typer droner

Ellers så er det ikke teknisk sett ikke noen forskjell på droner og for eksempel fjernstyrte fly, det er bruken som definerer hva som er drone og hva som ikke er droner. Hvis det er for rekreasjon er det fjernstyrt fly, og den type droner som kan brukes av privatpersoner uten sertifikat er definert som hobbydroner

Jeg skal legge inn mer om både andre typer droner og forskjellene på hva som regnes som droner

Mvh, Yngve Jarslett

skrev Yngve Jarslett

Hei og takk for innspill!

Artikkelen het før UAV, og bruken av ordet drone har endret seg mye de siste årene, men du har helt rett i at den bør omfatte mer om andre typer droner

Ellers så er det ikke teknisk sett ikke noen forskjell på droner og for eksempel fjernstyrte fly, det er bruken som definerer hva som er drone og hva som ikke er droner. Hvis det er for rekreasjon er det fjernstyrt fly, og den type droner som kan brukes av privatpersoner uten sertifikat er definert som hobbydroner

Jeg skal legge inn mer om både andre typer droner og forskjellene på hva som regnes som droner

Mvh,

Yngve Jarslett

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg