Flyer, navn på fly konstruert og bygd av brødrene Wilbur og Orville Wright, benyttet 17. des. 1903 til historiens første kontrollerte flukt i en maskin tyngre enn luft. Flyet, som henger i Smithsonian Institutions National Air and Space Museum i Washington, D.C., har en spennvidde på 12,3 m, en lengde på 6,4 m, et vingeareal på 47,4 m2, en tomvekt på 274 kg og en flyvekt på ca. 340 kg. Det ble drevet av en 12 hestekrefters, firesylindret, vannavkjølt forbrenningsmotor forbundet med to 2,6 meters propeller ved en kjedeanordning.