Antikva, fellesbetegnelse på typografisk skriftgruppe som har sitt utgangspunkt i romerske majuskelbokstaver og den humanistiske minuskelskrift (se karolingisk minuskel). Ble første gang brukt som trykkskrift av Nicolas Jenson i 1475. Antikvaskriften har gjennom tidene endret form og lånt stiltrekk fra renessansen, barokken, nyklassisismen, jugend osv. Se skrift.