Francesco Griffo, italiensk skrifttegner og stempelskjærer som utformet og skar Aldus Manutius' mest kjente skrifter. Griffo regnes som den første av de store stempelskjærerne. En etterligning av hans skrift til Manutius' berømte utgave av kardinal Bembos bok Hypnerotomachia Poliphili fra 1499 lever fortsatt under navnet bembo. Han laget den første kursive trykkskrift, og hans skrifter danner forbilde for mange senere skriftkunstnere, bl.a. Claude Garamond.