Egyptienne, gruppe av typografiske skrifter der bokstavene har tilnærmet ensartet tykkelse på streker og seriffer.