Skriftdesign og typografi

Typografi er utforming og framstilling av – primært – tekstlige budskap, vanligvis med tanke på trykking, digital presentasjon eller annen mangfoldiggjøring; samt den visuelle formen på typografert tekst. Begrepet typografi forbindes først og fremst med utforming av tekst i trykksaker produsert i en håndverksmessig eller industriell prosess, men også tekst på skjerm og i digitale medier. Hele artikkelen