Skrift

Skrift er et middel til nedtegning av ord for å meddele eller erindre noe. Skrift har oppstått i flere kulturkretser og viser over alt en utvikling fra bilde- og idéskrift til lydskrift, ord-, stavelses- eller bokstavskrift.Fra studiet av eldre innskrifter, epigrafikk, kjenner man noe til utviklingen. De viktigste skriftsystemene er kileskrift, brukt av sumerere, babyloniere og assyrere, hieroglyfer brukt i Egypt og den gamle skriften i Mellom-Amerika.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvin Rannem

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kalligrafi

Inneholder 32 artikler: