Skrift er et visuelt kommunikasjonsmiddel for å nedtegne informasjon og kunnskap, lagre det og distribuere det i tid og rom.Skrift har oppstått i flere kulturkretser og viser over alt en utvikling fra bilde- og idéskrift til lydskrift, ord-, stavelses- eller bokstavskrift. Fra studiet av eldre innskrifter, epigrafikk, kjenner man noe til utviklingen. Hele artikkelen