Faktaboks

Svend Foyn
Uttale
fåin
Født
9. juli 1809, Tønsberg
Død
29. november 1894, Nøtterøy
Virke
Sel- og hvalfangstpioner og oppfinner
Familie

Foreldre: Skipsfører Laurentius Foyn (1772–1813) og Benthe Marie Ager (1781–1842).

Gift 1) 1839 i Vestre Moland med Elise Amalie Tvede (1815–1895), ekteskapet oppløst 1849; Gift 2) 1849 i Tønsberg med Magdalene Margrethe («Lena») Bull (1824–1905), datter av skipsfører og skipsreder Henrik Johan Bull (1793–1826) og Andrea Mathea Bull (1796–1844).

Svend Foyn
Svend Foyn, malt av Karl Dørnberger i 1894
Av /Slottsfjellmuseet.
Lisens: CC BY SA 4.0
Svend Foyn
Svend Foyn, fotografert rundt 1890
Svend Foyn
Av /Norsk Folkemuseum.
Lisens: fri

Svend Foyn var en norsk foregangsmann innen sel- og hvalfangsten. Som sjømann, reder og som fornyeren av fangst på store sjøpattedyr kom Svend Foyn til å få betydning for utviklingen av norsk næringsliv generelt og i Vestfold spesielt.

Foyn startet selfangst i 1846 med briggen Haabet, og selfangst ble etter hvert en stor ny norsk næringsgren. I 1863 lot han bygge verdens første dampdrevne hvalbåt, og i løpet av fire år eksperimenterte han seg frem til en lønnsom og moderne metode for å drive fangst av finnhval langs Finnmarkskysten.

Foyn var den første som skjøt hval med granatharpun. Sogneprest Hans Morten Thrane Esmark utviklet en tennsats for utskutte granater som først eksploderte ved anslag, og han lærte Foyn en metode som gjorde at sprengstoffet i harpunen først ble antent ved stramming av fangstlinen etter at harpunen var skutt inn i hvalen. Grunnlaget for hele den moderne finnhvalfangsten var dermed skapt. Fra tidligere å ha fått kanskje bare én hval i sesongen, fikk Foyn nå opptil 100, og han ble snart en rik mann.

Ved å bearbeide hvalens råstoff i egne anlegg kunne Foyn stadig øke sin formue. Han gav bort store beløp til hedningmisjonen, sjømannsmisjonen, til bedehus, skole og arbeiderboliger i Tønsberg, og til Foyns borgerskole i Oslo i 1889. Han testamenterte sin formue til et misjonsfond.

Foyns bidrag til utviklingen av hvalfangstteknikker bidro samtidig til at fangstaktiviteten, både i nord og sør, førte til at hvalbestander kom farlig nær utryddelse før fangsten ble stanset.

Bakgrunn

Foyn ble farløs som fireåring, og moren kom til å prege guttens oppvekst. Fromhet, nøysomhet og flid var dyder i det borgerlige hjem i Nedre Langgate 18 i Tønsberg. Allerede før konfirmasjonen ble unge Svend sendt til sjøs på familiens skuter. Navigasjonseksamen tok han i Kristiansand 19 år gammel, og fra 1833 var han skipsfører. Som flittig skipper på egen skute transporterte han trelast fra Sverige og Norge til europeiske havner og kom tilbake med lokalt etterspurte varer. Ute på reisene og om vinteren hjemme skaffet han seg språkkunnskaper, noe som ble ham til stor nytte i de forretningsmiljøene han var i kontakt med.

Foyn giftet seg første gang i 1839 med en prestedatter, men ekteskapet haltet og bruddet med hustruen etter 3 ½ års samliv må ha vært en skandale i lokalmiljøet. Hans reise nordover til Finnmark i 1844 kan sees i sammenheng med dette. I Hammerfest oppsøkte Foyn en bekjent av familien, Peder Mikkelsen, som drev fangst på Spitsbergen og i Østisen. Foyn ble med på en ekspedisjon etter sel og hvalross.

Selfangst

Hjemme i Tønsberg igjen bestilte Foyn sin første spesialbygde selfangstskute på et lokalt verft. Den tomastede skværriggeren Haabet hadde dampdrevet hjelpemaskin, og likesom hvalfangstskuta Spes & Fides i 1860-årene ble forbilde for hvalfangstskuter, ble Haabet mønster for selfangere. Første ekspedisjon ut fra Tønsberg gikk til Vestisen, men den ble ingen suksess og tæret sterkt på Foyns og de lokale partsredernes kapital. Men Foyn hadde pågangsmot og ga ikke opp. Neste sesong dro han tilbake til Vestisen, og denne gang ble utbyttet bedre.

Enda en fangstskute ble bygd over samme lest. En ny næring var skapt, og mange andre i fødebyen og nedover langs kysten hengte seg på. Så snart det var mulig å få skutene ut av vinteropplaget i fjordisen, dro selfangerne fullt utrustet av sted; i mai/juni vendte de tilbake med selskinn og spekk. Næringen hadde også betydelige ringvirkninger i regionen.

Hvalfangst

Hvalflensing
En hval er trukket opp på land, og flenserne er i gang med å flense hvalen. I bakgrunnen Svend Foyns hvalbåt Spes & Fides (latin for «håp og tro»). Bildet er trolig tatt i Vadsø.
Av /Slottsfjellmuseet.
Lisens: CC BY SA 4.0

Granatharpun

Tidlig i 1860-årene følte Foyn at konkurransen om byttedyrene ble stor, og han rettet nå blikket mot finnhvalene, en dyreart som til da hadde vært umulig å ta i åpen sjø. Sammen med blant andre hobbykjemikeren og presten Hans M. T. Esmark i Ramnes utviklet han en ny granatharpun. Av Foyns dagbok fra 1860-årene går det frem at han på feltet i Varangerfjorden strevde fælt for å finne frem til en funksjonsdyktig prototyp. I hvilken grad han i dette arbeidet stod i gjeld til pionerer som Erik Eriksen i Hammerfest, Jacob N. Walsøe fra Lødingen og A. C. Dahl fra Bergen, er ennå uavklart.

Den skonnertriggede hvalfangstskuta Spes & Fides (på folkemunne «Spissa»), sjøsatt i 1863, var Foyns egen konstruksjon. Den ble bygd ved Nylands mek. Verksted i Christiania og var en rundgattet skruedamper på 94 fot, som kunne gjøre 7 knop uten seil. Med kanon foran i baugen, med gummikompensator for harpunlinen festet til formasten og dampdrevet hvalspill, var dette en dristig nyskapning i forhold til tidligere hvalfangeres åpne robåter.

Første ferd nordover til Varangerfjorden gikk våren 1864. Tre hval og part i en fjerde var hele resultatet denne sesongen. Hvalen ble først skutt med harpun, og ved «fast fisk» ble den avlivet med løse granater. «Spissa» ble utstyrt med hengslede bremselemmer langs sidene, og skuta kunne bli slept i flere timer før hvalen utmattet ble vinsjet inn.

Før sesongen 1868 hadde granatharpunen fått en brukbar form. Først når linen ble stram og de hengslede mothakene slo ut i skrotten, detonerte selve granaten i harpunspissen. Med dette utstyret maktet Foyn med mannskap å fange 30 hval i løpet av én sesong.

Hvalstasjoner

Hvalstasjon i Sletta mellom Kiberg og Indre Kiberg
Hvalstasjon som ble bygget av Svend Foyn ca. 1883–1884.
Av /Finnmark fylkesbibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Den første tiden solgte Foyn fangsten og lot andre bearbeide den. Men han så muligheter til å oppnå større fortjeneste ved å overta foredlingen selv, og i 1870 anla han sin første «moderne» landstasjon nær Vadsø for flensing, utkoking og annen bearbeiding av byttedyrene. Ytterligere to hvalstasjoner ble senere anlagt lenger vest i Finnmark.

Kritikk og konkurranse

I 1873 fikk Foyn monopol for ti år på å fange hval langs Finnmarkskysten etter sine patenterte metoder. Dette gav ham store inntekter, og nye hvalbåter ble kontrahert. Men virksomheten skapte en viss misstemning mot ham både i Vadsø og i kretser hjemme i fødebyen. Det oste illeluktende damp fra landstasjonene, og i Tønsberg syntes mange det var urimelig at ikke også andre kunne ta del i fangsteventyret og fortjenesten.

I 1878 etablerte et konkurrerende hvalfangstselskap utgått fra Tønsberg seg i Jarfjord sørøst for Vadsø. Man mente å ha utviklet avvikende fangstmetoder. Dette tok Foyn ille opp og anla sak mot selskapet, men tapte i Trondhjems stiftsoverrett. Han var bitter, men anket ikke avgjørelsen. Etter at monopolet gikk ut i 1881, ble fire nye fangstselskap etablert; tre i Tønsberg og ett i Sandefjord. Det siste fikk navnet Haabet, og en velvillig Foyn, som lå ved det lokale kurbadet for sin revmatisme, gikk inn som aksjonær.

Et par år før sin død sendte Foyn ekspedisjonsfartøyet Antarctic mot Rosshavet i Antarktis for å undersøke fangstmulighetene der. Indirekte ble han dermed initiativtaker til de senere og større fangsteventyrene i dette området.

Æresbevisninger og arv

Svend Foyns arbeiderboliger i Tønsberg.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Svend Foyn ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1853, ble tildelt kommandørkorset i 1870 og storkors i 1893. Han hadde – kanskje etter forbilde av britiske paternalistiske bedriftsledere – bygd boliger til arbeidsstokken sin og sørget for familienes velferd. De mange håpefulle tiggerbrevene han mottok, tyder på at han i vide kretser gikk for å være en gavmild mann. Ekteparet Foyn hadde ingen livsarvinger, og etter enkens død i 1905 gikk den store formuen (over tre millioner kroner) til «Svend Foyn og Hustrus Missionsfond».

Utgivelser

 • Til det norske folk (1894)

Etterlatte papirer

 • Svend Foyns arkiv (91 arkivbokser) finnes i Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg

Avbildninger

Kunstneriske portretter

 • Maleri av Carl Dørnberger (1894): Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg
 • Statue (bronse, helfigur) av Anders Svor (1915): foran Tønsberg domkirke i Tønsberg

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Austbø, Johan (1943): Svend Foyn : Mannen og verket hans
 • Foyn Bruun, Svend (1994): «Peder Mikkelsen og Svend Foyn – et 150 års minne», i Vestfoldminne 1994
 • Jacobsen, Alf Reidar (2008): Svend Foyn : Fangstpioner og nasjonsbygger
 • Johnsen, Arne Odd (1943): Svend Foyn og hans dagbok
 • Johnsen, Arne Odd (1959): Den moderne hvalfangsts historie, bind 1
 • Klæboe, Hans Bernhoft (1895): Svend Foyn : Et mindeskrift
 • Risting, Sigurd (1922): Av hvalfangstens historie
 • Risting, Sigurd (1929): biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 4
 • Thoresen, Per og Gossner, Erik (red.) (1995): Svend Foyn – en kontroversiell samfunnsbygger, spesialnummer av Vestfoldminne
 • Thoresen, Per: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Østby, Jan (1953): Hvalkongen : Eventyret om Svend Foyn

Faktaboks

Svend Foyn
Historisk befolkningsregister-ID
pf01052817000336

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg