Skipsfører, høyeste stilling ombord i skip. Forskrift av 22. august 1989 om sertifikater for skipsførere og styrmenn fastsetter fem forskjellige klasser for dekksoffiserer med tilhørende rettigheter vedrørende størrelse og type fartøy. Dekksoffisersertifikat klasse 5 er lavest, mens klasse 1 gir rett til å føre et hvilket som helst skip uansett størrelse i uinnskrenket fart. Se sjøkaptein.