Borgerskole, skole opprettet i byene i Norge fra slutten av 1700-tallet under innflytelse av opplysningstidens ideer for å skaffe byenes borgerstand en høyere skolegang som passet bedre for dens behov enn latinskolens undervisning. I borgerskolen inntok praktiske fag som skriving, regning, bokholderi og levende språk og naturkunnskap en bred plass i undervisningen. Alt etter byens størrelse var borgerskolene meget forskjellige, noen var høyere realskoler, som i Trondheim (opprettet 1783), Bergen (opprettet 1806) og Oslo (opprettet 1812), andre nærmest bare høyere allmueskoler.