Reder, etter sjørettslig terminologi den eller de personer som utstyrer og driver et skip for egen regning. Normalt er rederen også eier av skipet; han kan imidlertid ha leid det (sluttet det på bare boat charter) eller ha rekvirert det til bruk. En vanlig tids- eller reisebefrakter er derimot ikke reder. Det er rederen som ansetter skipsfører og mannskap og som bærer husbondsansvaret for dem (se rederansvar). Rederen kan være en enkeltperson eller en sammenslutning, f.eks. et ansvarlig selskap eller et aksjeselskap; det sistnevnte er det vanligste. Hvis skipet drives av et partrederi, ansees alle parteiere som (part)redere. I daglig tale betegnes ofte også direktører og disponenter i skipsaksjeselskaper som (skips)redere.