Norges historie generelt

Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000–10 000 før vår tidsregning (fvt.). . Hele artikkelen