Norges historie generelt

Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid.De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000–10 000 før vår tidsregning.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Dørum

Universitetet i Agder

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 4 kategorier:

  1. Fattigdomshistorie
  2. Innvandringshistorie
  3. Norsk oljehistorie
  4. Norsk polarhistorie

Inneholder 14 artikler: