Rosshavet, havbukt i Antarktis, sørlige Stillehavet. Rosshavet danner en dyp innbuktning i det antarktiske kontinent mellom 160° vest og 170° øst og strekker seg sørover til 85–86° sør. Havet er grunt, maksimum 500–600 m, og den innerste del (sør for 69° sør) er oppfylt av en mektig isbre (Ross Ice Shelf). Om sommeren er det så å si isfritt nærmest is-shelfen, lenger ute er det pakkis av varierende tetthet. Oppdaget 1841 av J. C. Ross. Ved Bay of Whales (Hvalbukta) i den østlige delen av is-shelfen lå Amundsens Framheim og Byrds Little America. Ved McMurdo Sound lengst i vest ligger en amerikansk forskningsbase.