Skipper, alminnelig betegnelse (istedenfor den offisielle skipsfører) for fører av mindre handelsfartøy, fiskefartøy, slepebåt o.l.; familiært (uformelt) brukt også om skipsførere i sin alminnelighet (i tiltale oftest kaptein).