Torstenssonfeiden eller Torstenssonkrigen var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige fra 1643 til 1645. Den norske delen av krigen ble kalt Hannibalfeiden. Sverige gikk seirende ut av krigen, og Danmark-Norge måtte avstå flere landområder (blant annet de norske landskapene Jemtland og Herjedalen) og gi andre innrømmelser ved freden i Brømsebro.