Kontribusjon, (til kontribuere), skatt, tilskudd, bidrag; brukes i folkeretten om de ytelser en okkupasjonsmakt pålegger et besatt område. Etter 4. Haagkonvensjon av 1907, artikkel 49 og 51 kan kontribusjon bare oppkreves til okkupasjonshærens behov eller til styringen av området, altså f.eks. ikke til utførsel av varer til okkupantens hjemland. Kontribusjon skal pålegges i skriftlig ordre som det står en ansvarlig general bak, den skal mest mulig gå etter de alminnelige skatteregler og kvittering for ytelsene må gis.