Krongods, jordeiendom som tilhørte kongemakten (kronen).