Albert Haelwegh, dansk grafiker, den betydeligste på 1600-tallet. Han innvandret fra Holland og var fra 1647 kongelig kobberstikker i Danmark. Han utførte særlig fremragende portrettstikk etter Karel van Mander, Abraham Wuchters og andre.