Ordinans, på 1500- og 1600-tallet betegnelse på enkelte mer omfattende dansk-norske lover, f.eks. kirkeordinansen 1537 (1539) og ekteskapsordinansen 1589.