Zoologi er læren om dyrene og deres liv, en naturvitenskap og gren av biologien. Dyreriket er så mangeartet og omfattende at bare få behersker mer enn ett eller et par spesialiteter eller dyregrupper. Det er derfor naturlig å inndele zoologien som vitenskap i en rekke arbeidsområder: morfologi beskjeftiger seg med dyrenes ytre form, anatomi beskriver den indre bygningen, histologi omfatter cellevevene, cytologi, cellebiologi og molekylærbiologi befatter seg med bygning og funksjon av dyrecellen og dens bestanddeler. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Zoologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel