Kimplasmateorien, teori fremsatt av August Weismann 1885 og som hevdet at kimplasmaet har en sammenhengende utvikling fra kimcellene (dvs. kjønnscellene) i den ene generasjon til kimcellene i den neste. De cellerekker som fører fra kimcelle til kimcelle utgjør kimbanen. Individets kroppsceller (somaet) er dødelige sideskudd på kimbanen, som potensielt er udødelig. Kromosomforskningen har bekreftet denne teorien. Kimbanens udødelighet kan sies å bestå i den genetiske informasjon som er kodet i arveanleggenes DNA-molekyler i kromosomene.