Entomofag, insekteter. Entomofage organismer omfatter insekter og andre dyr, samt bakterier og sopper, som lever av, skader eller dreper insekter.