Atferdsbiologi

Fagansvarlig

Irja Ida Ratikainen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 15 artikler: