Solitære insekter er insekter som ikke lever i ordnede samfunn. Dette er til forskjell fra sosiale insekter.