Bestiarium, teologisk-moraliserende naturhistorie fra middelalderen (også med navnet Physiologus), opprinnelig skrevet på gresk, men oversatt til en mengde språk; beretter om sanne eller oppdiktede egenskaper hos virkelige dyr eller fabeldyr, og tyder disse egenskapene symbolsk som dyder og laster.