Poikiloterme dyr er det samme som vekselvarme dyr.