Reotaksis, retningsbevegelse hos fritt bevegelige organismer mot (positiv reotaksis) eller med strømretningen (negativ reotaksis), når de utsettes for strømmende vann eller luft.