Hyperparasitt, (av hyper- og parasitt), parasitt på parasitt. For eksempel kan en rekke arter snylteveps, chalcidider o.a. konsekvent legge sine egg i en annen insektlarve, f.eks. en snyltevepslarve, som alt befinner seg som parasitt i et tredje insekt (f.eks. en bladlus). I noen tilfeller er også parasittering på en hyperparasitt kjent.