Primatologi er læren om primatene, en gruppe dyr som også omfatter mennesket.