Tarsius syrichta
Spøkelsesaper kjennetegnes av sine store øyne som er typiske for nattaktive dyr.

Dagaktive dyr er dyr som for det meste er aktive om dagen, mens nattaktive dyr for det meste er aktive om natten. Med dagtid menes tiden mellom soloppgang og solnedgang, mens natten regnes mellom solnedgang og soloppgang. Det finnes dyr som nesten utelukkende er det ene eller det andre, men mange er mer fleksible og kan variere på dette.

Vekslingen mellom lys og mørke regulerer alt fra aktiviteten til den enkelte celle til hele økosystemer, vekslingen setter naturens rytme. Kunstig belysning (se lysforurensning) forstyrrer denne rytmen for mange arter. Om lag en tredjedel av verdens virveldyr er nattaktive, mens to tredjedeler av de virvelløse dyrene er det.

Særlig forholdet mellom rovdyr og byttedyr og døgnets temperaturforskjeller påvirker om et dyr er dagaktivt eller nattaktivt. Mange dyr har spesielle tilpasninger til natt og dag, for eksempel store øyne som ser godt i mørket.

Skiftende strategier

Mange arter kan skifte fra å være dagaktive til å være nattaktive, avhengig av miljøforhold eller mellom ulike sesonger. Mange dyr som gjerne regnes som nattaktive er egentlig mest aktive i skumring og grålysning, altså i overgangen mellom dag og natt, og kveld og morgen, når lyset er svakt. I tillegg finnes det mange arter som har flere perioder med aktivitet og kvile gjennom hele døgnet, i en mer eller mindre regelmessig syklus uten større forskjeller mellom dag og natt.

Tilpasninger

Ekkolokalisering hos flaggermus

/Store norske leksikon.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sanser

Mange dyr har utviklet eller forbedret enkelte sanser for å kunne være i aktivitet i stummende mørke. Dette gjelder spesielt synet. Hos nattaktive dyr er øynene gjerne store for å samle mest mulig lys og de kan ha et reflekterende lag bak netthinnen som reflekterer lyset tilbake i øyet, slik at det utnyttes enda bedre. Dette laget kalles tapetum lucidum og gir dyret «lysende» øyne når de belyses.

Dyr med store øyne til nattbruk kan plages av dagslys. Katter og mange andre dyr kan lukke pupillen nesten helt slik at kun en smal spalte sees i dagslys, i motsetning til om natten da pupillen er et stort, rundt hull. Andre arter gjemmer seg simpelthen helt vekk fra dagslyset, for eksempel i et trehull.

Nattaktive pattedyr og fugler har mange flere staver i netthinnen enn dagaktive dyr. Stavene er mer lysfølsomme enn tappene, men gir kun et svart-kvitt bilde av omgivelsene. Nattaktive dyr har derfor dårligere fargesyn enn dagaktive dyr som har flere tapper i netthinnen.

Pattedyr som er mye aktive i mørket har gjerne lange værhår for å kunne «føle seg fram» og unngå hindringer. Mange nattaktive dyr stoler mer på hørselen enn på synet. De fleste flaggermus har spesialisert seg på ekkolokalisering, slik at de kan jakte i mørket og ikke avhenger av synet for å finne føde.

Utseende

Aglais io

Dagsommerfugler har ofte tydelige farger. Aglais io, dagpåfugløye. Foto fra: Asker, Norge

Nattaktive dyr har dårligere fargesyn og er gjerne mindre fargerike enn dagaktive dyr. Farger synes jo ikke i mørket. Ett godt eksempel er grå nattsommerfugler versus fargerike dagsommerfugler.

Temperatur

Fotografi av jordekorn som sitter i inngangen til en liten hule i sandgrunn.
I varme omgivelser som ørkener, er mange dyrene mest aktive om natten for å unngå dagtidens høye temperatur. Da kan de gjemme seg i huler om dagen, slik dette jordekornet gjør.
Jordekornet Xerospermophilus tereticaudus
Av /Shutterstock.

I kjølige omgivelser er dyr gjerne dagaktive for å utnytte at det er varmere på dagtid. I varme omgivelser derimot, som ørkener, er dyrene gjerne nattaktive nettopp for å unngå dagens ekstreme varme. De gjemmer seg i huler under bakken om dagen.

Eksempler

Pattedyr

Blant pattedyrene er særlig rovdyrene nattaktive, mens plantespiserne er mer dagaktive. De fleste klauvdyr og hovdyr er dagaktive, både for lettere å finne føde og for å oppdage og unngå rovdyr. De står eller ligger gjerne i ro om natten, selv om mange kan spise litt også da.

Mange rovdyr er nattaktive eller skumringsaktive for å kunne lure seg inn på byttedyr i ly av nattemørket. For eksempel jakter løver gjerne i månelys, da er det passe lyst både til at de ser godt og unngår å bli sett. Mange mindre rovdyr er nok nattaktive mer for å unngå større rovdyr enn av hensyn til sin egen jakt.

Primater (aper) som klatrer og hopper rundt i trærne er avhengige av synet for å finne mat og unngå uhell, og er derfor dagaktive. Menneskenes opprinnelse fra trelevende primater har medført at vi har arvet et svært dårlig nattsyn. De mer «primitive» halvapene (spesielt lorier og galagoer) er imidlertid nattaktive, de har spesielt store øyne og et svært godt nattsyn.

Noen grupper er aktive om natten til tross for at de svever mellom trær, som flygeekorn og skjermflygere. Disse har veldig store øyne og godt nattsyn.

De fleste flaggermus er utelukkende aktive om natten og skyr dagslys.

Blant gnagerne finnes det både dagaktive og nattaktive arter, men mange skiller lite mellom dag og natt og er aktive i perioder gjennom hele døgnet.

Fugler

Fotografi av hubro i mørket, med vingene utslått, tydelig på vei for å fange et bytte.
Hubroen er nattaktiv, og er vår største ugle.
Hubro i jakt om natten.

Det store flertallet av fuglene er dagaktive med godt fargesyn. Noen få grupper har imidlertid spesialisert seg til å jakte om natten, særlig ugler, nattravner og fettfugler. Uglene har store øyne og svært godt nattsyn, og de har også svært god hørsel. De kan fange mus med hørselen alene, uten å se dyret før det fanges.

Noen fugler er aktive om natten kun for å synge, for eksempel nattergalen om våren. Sangen kan bære lenger om natten, og det er færre andre fugler som synger og forstyrrer.

Amfibier og krypdyr

Mange amfibier, særlig froskene, er nattaktive for å unngå fiender. Blant krypdyrene finnes det både nattaktive og dagaktive arter. Som vekselvarme avhenger de av god kroppstemperatur for å kunne være aktive. Både slanger og øgler soler seg for å øke kroppstemperaturen slik at de kan bevege seg hurtigere.

Insekter

Mange insekter er avhengige av synet og derfor mest aktive om dagen, som dagsommerfugler og humler. Noen grupper er imidlertid mest nattaktive, som nattsommerfugler. Mange tovinger er også aktive om natta, for eksempel klekker fjærmygg helst da.

Marint liv

I havet kan det foregå store forflytninger opp og ned i vannmassene, idet planktonet stiger opp om natten og gjemmer seg i det svarte dypet om dagen. I havet finnes det også mange arter som lever i evig mørke i dyphavet, både fisker og blekkspruter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg