Batypelagiske dyr, dyr som lever i havdypets vannmasser, helt uavhengig av havbunnen.