Coelenteron, felles tarm- og kroppshule med bare én munnåpning; forekommer hos nesledyrene (Coelenterata). De har bare to kimblad, ektoderm og entoderm, i motsetning til andre dyr som også har mesoderm. Coelenteron utvikles embryologisk fra urtarmen. Kan være oppdelt av ufullstendige skillevegger, septer (som hos sjøanemoner), eller utviklet til et system av kanaler (som hos maneter). Fungerer som fordøyelsessystem, men tjener samtidig som kroppshule, sirkulasjonssystem, ekskresjonssystem og ofte også som utførselsvei for kjønnscellene, da særskilte utførselsganger for disse mangler.