Kannibalisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter. Ved næringsknapphet kan bl.a. de største ungene i et uglekull spise de minste ungene. Kannibalisme er vanlig hos flere fiskearter, og kan være betydelig bl.a. hos gjedde og torsk. Hos disse kan kannibalisme ha relativt stor effekt på reguleringen av populasjonsstørrelsen ved at overlevelsen av liten fisk reduseres når det er mye større fisk. Kannibalisme er også vanlig hos maur. Hos noen arter av edderkopper og knelere blir hannen spist av hunnen under eller etter paring.