Gunnar Lid, født i Oslo, norsk zoolog. Arbeidet spesielt med fly–fugl-problematikk og sjøfugløkologi, og hadde mange tillitsverv innen naturvern. Mest kjent for popularisering av biologi innen kringkasting og i bøker.