Anvendt zoologi, betegnelse som tidligere ble brukt om undersøkelser over dyrene i forhold til menneskenes næringsgrener (fiskeri, østersavl osv.). En viktig del utgjør anvendt entomologi. Se også zoologi.