Dagdyr, zoologisk betegnelse på dyr som mest er i virksomhet når det er lyst.