Encellete organismer, fellesnavn på organismer som bare består av én eneste celle, hvor alle livsfunksjonene foregår, bl.a. bakterier, kiselalger, flagellater, amøber, sporedyr og infusjonsdyr.