Kjønnsdyr er dyr som kan gjennomføre kjønnet formering, altså formering som krever to foreldre.