Epizoer, (av epi- og gr. 'dyr'), dyr som lever utenpå andre organismer, vesentlig snyltedyr, ektoparasitter, men også fastsittende dyr som bare nytter organismen som festegrunnlag og ikke er næringsmessig avhengig av den. Se parasittisme.