En koloni er en samling av dyr av samme art som holder til på samme sted, se kolonidannende dyr.