Samling av dyr av samme art som holder til på samme sted; se kolonidannende dyr.