Euryhaline dyr, dyr som er i stand til å tåle store vekslinger i vannets saltholdighet, f.eks. laks, ål, stingsild. Motsatt: stenohaline dyr.