Individer frembrakt ved fusjon av deler av embryo fra forskjellige dyr eller dyrearter. Utviklingen av teknikk for mikromanipulasjon av befruktede eggceller har gjort det mulig å frembringe kimærer også hos dyr. På et meget tidlig utviklingsstadium, 8- eller 16-cellestadiet, kan man fusjonere deler av to eller tre embryo som stammer fra forskjellige foreldrepar. På den måten har man hos mus frembrakt kimærer med hele tre foreldrepar. Dyrene viser da såkalte mosaikkmønstre, bl.a. kan pelsens farge være dels hvit, dels sort og dels brun, dersom de respektive foreldrepar er ensfargede i disse farger. Ekte kimærer er individer som oppstår etter fusjon av deler av embryo fra to forskjellige dyrearter. Forskere ved universitetet i Cambridge lyktes 1984 i å utvikle en levedyktig sau/geit-kimære med en slik metode.