Bevaring av hele dyr, organer eller cellevev fra dyr ved hjelp av forskjellige fikserings- og konserveringsvæsker. Til fiksering og oppbevaring av hele dyr og fragmenter av dyr for museumsformål brukes mest sprit- og formalinløsninger. Ved fiksering av cellevev for mikroskopiske undersøkelser tilstrebes bevaring av cellenes og vevets form så nær som mulig til de levende strukturene. Fiksering innebærer kjemisk felling og denaturering av de høymolekylære levende bestanddelene, samtidig som celler og vev utsettes for skrumpning og annen deformasjon. Fikseringsmidler er overveiende væskeblandinger i bestemte forhold, der det kan inngå stoffer som formalin, sublimat, kromsyre, kaliumbikromat, osmiumtetroksid, eddiksyre m.fl., men også koagulering med varme (koking) kan benyttes. Gode fikserings- og konserveringsvæsker bevarer de avdøde organismene mest mulig naturtro.