Diegivning, brysternæring hos pattedyr. Forutsetningen for diegivning er visse primitive refleksbevegelser hos det nyfødte barnet (dyreungen), såkalt søkerefleks: når morens bryst berører barnets ansikt eller når barnet lukter melken, åpner det munnen og søker etter brystvorten, og patterefleks: en innledende sugebevegelse etterfulgt av sammenpressing av kjevene, slik at melken først suges ut fra melkekjertlene til kjertlenes utførselsgang i brystvorten, og så presses inn i barnets munn. Se for øvrig amming.