Mark, folkelig betegnelse på leddormer (fjæremark, meitemark) og andre ormlignende, virvelløse dyr, som insektlarver. Særlig brukt om fiskeagn. Også brukt om barneorm.