Periode i en organismes liv før den når det kjønnsmodne, voksne stadiet. Brukes f.eks. om perioden etter at en ungfugl har nådd flygedyktig alder og er i sin første fjærdrakt (ofte med andre farger og annen struktur enn de voksnes (adultes) fjærdrakt), om fasen i parasittenes livssyklus mens de trenger inn i og koloniserer en vert, men før de sprer sine sporer eller egg, og om det siste nymfestadiet hos enkelte insekter. Se også juvenil fase – botanikk