Ektoparasitter, snyltedyr og -planter som snylter på vertsdyrets eller vertsplantens overflate, i motsetning til entoparasittene, som lever i vertsdyrets eller vertsplantens indre. Se også parasittisme.