Militærteori er vitenskapelig basert innhenting og analyse av kunnskap om bruk av militær makt for å kunne forklare og forstå krig, og hvordan krigen kan bidra til å nå overordnede politiske målsettinger på en effektiv og hensiktsmessig måte.Militærteori er et bredt fagområde som omfatter analyse av krig, krigens vesen, militærvesen og samfunn, organisering, oppsetting, understøttelse og ledelse av væpnede styrker, militær strategi, operasjoner og taktikk. Hele artikkelen