Militær teori

Et bredt fagområde som omfatter  analyse av krig, krigens vesen, militærvesen og samfunn, organisering, oppsetting, understøttelse og ledelse av væpnede styrker, militær strategi, operasjoner og taktikk.Militærteorien henter innsikt fra og overlapper fag som historie, statsvitenskap, adferdspsykologi, sosiologi og økonomi.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Børresen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 86 artikler: