Lynkrig er en angrepskrig gjennomført overraskende og med stor kraft for å slå motstanderen i løpet av kort tid. Ble utviklet av de britiske offiserene sir Basil Liddell Hart og J.F.C. Fuller etter første verdenskrig, under betegnelsen lightning warfare. Ble adoptert av den tyske overkommando i mellomkrigstiden og tatt i bruk av det tyske Wehrmacht under den annen verdenskrig under navnet blitz krieg. Med motoriserte avdelinger, stridsvogner og sterk flystøtte skulle fiendens linjer gjennombrytes og videre forsvar umuliggjøres ved ødeleggelse av forbindelseslinjene. Eksempler på lynkrig var Tysklands angrep på Polen 1939 og på Nederland, Belgia, Frankrike 1940. Betegnelsen er senere også brukt om enhver krig som er blitt raskt avgjort.